Klub Mír

Uherské Hradiště, Náměstí Míru 765



klub
01.01.1970, martin

Klub je soukromý,nezávislý a není limitován jakýmikoliv dotacemi či tzv.granty.Vznikl již v roce 1991 a od té doby nepřetržitě funguje a snaží se mapovat hudební historii a vývoj na domácí ,ale i zahraniční scéně.Z velmi skromných začátků se vypracoval na pozici respektovaného,stabilního,multižánrového a dobře vybaveného klubu.
Konkrétní údaje a technické specifikace PA či světelné aparatury lze najít na www.klubmir.cz Na všechny akce je k dispozici klubový zvukař.
Vybavení je průběžně doplňováno a aktualizováno.