Škola kytary online

Level 1

Akordy - Úvod

02:32  

Akordy - Úvod

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 1

06:08  

Durové Akordy 1

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 2

09:51  

Durové Akordy 2

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 3

05:35  

Durové Akordy 3

folk, pop, rock

Level 1

Mollové akordy 1

05:12  

Mollové akordy 1

folk, pop, rock

Level 1

Mollové akordy 2

08:05  

Mollové akordy 2

folk, pop, rock

Level 1

Akord dur vs. moll

03:32  

Akord dur vs. moll

folk, pop, rock

Level 1

Power Chords 1

05:02  

Power Chords 1

pop, rock

Level 1

Power Chords 2

05:40  

Power Chords 2

pop, rock

Level 1

Akordy teorie 1

08:28  

Akordy teorie 1

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 1 (7)

07:20  

Septakordy 1 (7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 2 (mi7)

06:34  

Septakordy 2 (mi7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 3 (maj7)

08:30  

Septakordy 3 (maj7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 4 (mi maj7)

05:36  

Septakordy 4 (mi maj7)

folk, pop

Level 1

Akordy teorie 2

06:59  

Akordy teorie 2

folk, pop

Level 1

Zmenšený kvintakord

04:26  

Zmenšený kvintakord

folk, pop

Level 1

Septakordy 5 (mi7/5b)

06:34  

Septakordy 5 (mi7/5b)

folk, pop

Level 1

Septakordy 6 (dim)

06:23  

Septakordy 6 (dim)

folk, pop