Šeříkovka

Plzeň, Šeříková 2428/13klub
02.12.2014, martin

Šeříkovka žila od položení základního kamene dne 14.5.1971 bez zásadnějších oprav a proto byly v létě roku 2013 dokončeny stavební práce, které měli za úkol kompletní postavení nového sociálního zázemí pro návštěvníky velkého sálu a rozšíření o bezbariérové WC. Stejně jako postavení nových sociálních zařízení v prostoru pivnice. Velký sál Šeříkovky je tedy již plně bezbariérový s odpovídajícímí parametry kulturního sálu.

V současné době probíhají jednání s vlastníkem objektu o zásadní rekonstrukci a modernizace velkého sálu. Ta je plánovaná na léto 2015 a přinese zásadní rozšíření prostor, navýšení kapacity a vznik důstojného, kvalitního kulturního místa nejen pro občany Slovan, ale i celé Plzně a okolí!