Kniha

CSS – kaskádové styly

Miroslav Cyroň


GRADA Publishing, a.s., prosinec 2005, (brožovaná vazba, formát knihy: 160 x 240 mm, 340 stran černobílých)

299.00 CZK

Koupit

CSS – kaskádové styly

Anotace


CSS ( Tabulky kaskádových stylů, Cascading Style Sheets) jsou skutečným přelomem ve způsobu formátování webových prezentací. Protože CSS neovlivňuje obsah dokumentů samotných, umožňuje vytvářet čisté, přísně strukturované dokumenty, vyhovujíci logice i standardům, umožňující bezproblémovou práci s obsahem vašich stránek i jiným aplikacím, než jakými jsou běžné prohlížeče (včetně čtecích zařízení pro nevidomé, mobilních zařízení, XML aplikací, fulltextových vyhledávačů na webu, ale třeba i starých textových prohlížečů).

Jak je tato kniha napsána
Tato kniha je psána trochu jinak, než je u většiny podobných knih o CSS zvykem. Najdete tu jen velmi málo teorie, kniha je koncipována spíše jako praktický manuál pro tvůrce webových stránek. Obsahuje základní popis využití CSS, dále detailní popis vlastností s přihlédnutím k praxi, řešení problémů pomocí JavaScriptu, využití spojení CSS a JavaScriptu, kompatibilitu CSS v nejčastěji používaných prohlížečích a další témata.
Další rozdíl je v tom, že zde nezatajuji žádné problémy, které vás při vytváření dokumentů za pomoci CSS mohou potkat. Většina publikací o CSS se spokojí s tím, že popíší teorii, popíší stručně jednotlivé vlastnosti a připojí test podpory v jednotlivých prohlížečích v základních konstrukcích, avšak chování prohlížečů ve složitějších situacích příliš nerozebírají, aby čtenáře neodradili od CSS zcela. V této knize je tomu jinak – pokud jsem zjistil v určitých situacích nějaké nekorektní chování prohlížečů, neváhám na problém upozornit a nabídnu případně řešení. Rovněž se snažím nepreferovat žádný prohlížeč, nejsem ani stoupenec tzv. „IE ONLY“, ani bezvýhradný obdivovatel Mozilly, jsem zastáncem hesla „padni komu padni“, jen když to bude užitečné pro čtenáře.

Co byste měli znát
Studium této knihy předpokládá, že máte alespoň základní znalosti jazyka HTML či XHTML. Není nutná žádná znalost CSS (...to vás má tato kniha přece naučit...). Vítána je znalost jazyka JavaScript – není však vůbec nutná –, při jeho neznalosti se pouze připravíte o spoustu zajímavých možností.

Struktura knihy
Jak již bylo uvedeno výše, tato kniha má posloužit hlavně praktickým potřebám webových tvůrců, proto zde praxe vysoce převažuje nad teorií. Zájemce o studium teorie CSS odkazuji na jinou literaturu či ještě lépe přímo na stránky W3C (www.w3.org), kde naleznete přesné znění všech specifikací (CSS 1, CSS 2, CSS 2,1, jakož i stále ještě rozpracované CSS 3).
Největší část obsahu knihy (kapitoly 3 aľ 14) proto tvoří popis jednotlivých vlastností, návody na jejich praktické použití (a využití), řešení případných problémů s nekompatibilitou v prohlížečích a zajímavé tipy. Na konci každé kapitoly je pak ještě tabulka s detailním popisem podpory vlastností popsaných v této kapitole, a to ve všech běžně používaných prohlížečích (novější verze prohlížečů Mozilla, Opera, Internet Explorer a Konqueror). Popisované vlastnosti jsou do jednotlivých kapitol zařazovány podle toho, v jakých situacích jsou nejčastěji využívány (např. vlastnost font-size spolehlivě najdete v kapitole Vlastnosti písma).

Vložené: 2008, martin