Kniha

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Martina Blažková


GRADA Publishing, a.s., 20.06.2007, (brožovaná vazba, Formát knihy: 170 x 240 mm, 280 stran černobílých)

349.00 CZK

Koupit

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Anotace


Kniha je praktickým rádcem a průvodcem na cestě vaší firmy k úspěchu. Dozvíte se, jak může firma pomocí marketingového řízení a plánování zvýšit svůj obrat i zisk, upevnit svou pozici ve vysoce konkurenčním prostředí nebo si udržet zákazníky. Velký důraz je kladen na praktické využití poznatků a úspěšnou aplikaci předložených principů a postupů v praxi. Kniha je jedinečná tím, že se čtenář na příkladech firem aktivně vžívá do jejich situace a chápe následky jednotlivých marketingových kroků ve firemní praxi, takže je následně dokáže aplikovat ve své vlastní praxi.
Marketingoví manažeři, podnikatelé a studenti v knize najdou srozumitelné a čtivé vysvětlení principů a postupů marketingového řízení a plánování, vhodných zejména pro malé a střední firmy.
Dozvíte se:
-co je podstatou strategického a marketingového plánování a řízení a čím jsou důležité pro činnost firmy
-co vše předchází sestavení marketingového plánu
-jak pomocí marketingového řízení a plánování zvýšit zisk a obrat firmy, upevnit svou pozici ve stále sílícím konkurenčním prostředí či jak si udržet zákazníky
-jaké jsou vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky strategického marketingu i jaké jsou následky těchto kroků ve firemní praxi
-jak zajistit realizaci marketingového plánu, vývoj nových výrobků či služeb a marketingovou kontrolu

Vložené: 2008, martin