Kniha

Příručka první pomoci

Citová Irena


Perfekt, a. s., 2006, (288 stran plnobarevných)

351.00 CZK

Koupit

Příručka první pomoci

Anotace


Vydavatelství PERFEKT vám nabízí dlouho očekávanou Příručku první pomoci s praktickou brožurou Okamžitá první pomoc, ve které naleznete nejnovější úpravy a doplnění osvědčených postupů při poskytování první pomoci.

Další upravené a doplněné vydání příručky potvrzuje její dlouholetou úspěšnost a praktické využití. Vychází z osvědčených i nejmodernějších postupů při záchraně života. Publikace nachází uplatnění nejen v domácnostech, ale i na pracovištích či jako doplněk základního vybavení motorového vozidla. Je vhodnou pomůckou pro všechny věkové kategorie při poskytnutí první pomoci v jakémkoli závažném případě a je upravena tak, aby umožňovala okamžitý přístup k základním informacím o první pomoci. Součástí knihy je i praktická brožura Okamžitá první pomoc, již můžete stále nosit u sebe a která obsahuje přehled postupů poskytnutí první pomoci při náhlých stavech.
Příručka první pomoci je doplněna množstvím názorných fotografií a odborných nákresů, které přehledně zobrazují jednotlivé kroky. Je sestavena tak, aby mohla sloužit i jako učební pomůcka v autoškolách, zdravotnických školách a střediscích.

Vložené: 2008, martin