Kniha

Fraus ilustrovaný tematický slovník německo-český

Kolektiv autorů


Fraus, 2007, (456 stran plnobarevných)

489.00 CZK

Koupit

Fraus ilustrovaný tematický slovník německo-český

Anotace


Tematický slovník je určen pro studenty němčiny, kteří se chtějí učit slovní zásobu uspořádanou podle témat. Témata jsou vybrána podle oblastí lidské činnosti, např. stravování, nakupování, cestování, v restauraci, úklid, oblečení, zdraví a lidské tělo, hlídání dětí, sport, telekomunikace, kancelář atd.
Výběr témat byl plně podřízen maximálnímu praktickému využití při studiu němčiny, k přípravě ke zkouškám, pro au pair a pro studijní či pracovní pobyty v zahraničí. Je užita moderní slovní zásoba běžná v každodenním životě německých mluvčích.
Fotografie, resp. jejich části, jsou opatřeny německými a českými popiskami, takže se lze učit slovní zásobu prostřednictvím vizuálního vjemu, který pomáhá lépe si zapamatovat uváděnou skutečnost. Slovíčka jsou graficky uspořádána do dvou sloupců. Toto uspořádání je vhodné zejména při samostudiu, kdy si student může jeden ze sloupců zakrýt, aby si ověřil překlad do druhého jazyka.


tematicky řazená slovní zásoba v němčině s překlady do češtiny
stovky názorných fotografií a ilustrací pro lepší zapamatování i pochopení podstaty uvedených informací
příklady v německých větách nebo slovních spojeních včetně překladu do češtiny k rychlému osvojení slovní zásoby v kontextu
vhodný referenční materiál při cestách do zahraničí, při komunikaci na určité téma či přípravě slohového tématu ve škole
aktuální slovní zásoba

Vložené: 2008, martin