Kniha

English for Emails

Martina Hovorková


Fraus, 2007, (64 stran plnobarevných)

229.00 CZK

Koupit

English for Emails

Anotace


Učebnice English for Emails je součástí modulárního projektu Angličtina v praxi. Spolu s ostatními tituly řady English for..., učebnicemi Business English for Beginners, Technical English for Beginners a Write It Right! (anglická obchodní korespondence) tento projekt představuje ideální pokrytí širokého výběru témat z praxe obchodu, služeb a výroby v rozsahu úrovní A1–B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V době nedávno minulé se e-maily staly důležitou součástí našich každodenních činností a jejich význam nadále roste – stále více naší pracovní i mimopracovní komunikace se odehrává právě prostřednictvím elektronické pošty. Zejména pracovní korespondence, ať už vnitropodniková, nebo směřující k obchodním partnerům, zákazníkům či dalším oficiálním komunikačním protějškům, vyžaduje ovládnutí základních pravidel elektronického dopisování a jeho specifik v porovnání s „klasickým“ písemným stykem.

Kurz English for Emails vám k osvojení těchto dovedností může značnou měrou přispět.

English for Emails zahrnuje šest tematických celků (Units), zabývajících se různými aspekty elektronické korespondence. Každý Unit obsahuje množství rozmanitých úkolů, jejichž splněním si osvojíte nové dovednosti, které následně zužitkujete v každodenních situacích zahrnujících psaní e-mailů. Sekce Answer key v příloze učebnice vám umožní zkontrolovat si správnost svých odpovědí a řešení, a proto lze některé z úkolů provádět samostatně. Po skončení kurzu si můžete ověřit osvojení základní slovní zásoby mimo jiné v oddíle Test yourself! na str. 46–47.

Jednotlivé Unity jsou uvedeny oddílem Inbox a zakončeny oddílem Outbox. Inbox vám klade otázky související s aspekty e-mailové kultury a tzv. nettiquette, jež jsou tématem příslušného Unitu. Oddíl Outbox pak přináší rozšiřující texty ke čtení a náměty k diskusi o probíraném tématu.

Na konci každého Unitu najdete odkaz na oddíl You’ve got mail!, který je zařazen v příloze a obsahuje scénáře k šesti role-play aktivitám. Tyto úkoly jsou prakticky zaměřeny na upevnění slovní zásoby a správných návyků e-mailové komunikace prostřednictvím reálné interakce s partnerem.

Příloha dále obsahuje užitečný přehled slovní zásoby A-Z wordlist, který poslouží především jako pomůcka pro snazší orientaci v textech, ale také jako studijní materiál pro upevňování osvojené slovní zásoby. Nejdůležitější slova a obraty zpřehledňuje a v kontextu uvádí oddíl Useful phrases and vocabulary.

Vložené: 2008, martin