Kniha

Řeč těla

Vojtěch Černý


Computer Press, 2007, (264 stran černobílých, Přiložen DVD-ROM)

399.00 CZK

Koupit

Řeč těla

Anotace


Publikace je určena:

pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bez-pečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak s ním jednat, aby dosáhli svého cíle
obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují, tedy například pro manažery, politiky, učitele, herce ad., které seznámí s tím, jak by oni sami měli vystupovat, aby své „posluchače“ přesvědčili
V podrobném průvodci se dozvíte:
proč je komunikace sociálně podmíněna a jaké existují hlavní příčiny nedorozumění
co jsou neverbální kódy, co rozumíme arbitrárním, ikonickým a intrinzickým kódováním
že lidé reagují na svou představu o skutečnosti, ne na skutečnost samu
jakou úlohu v neverbální komunikaci hraje proxemika
jak respektovat osobní zóny lidí, jak využít při jednání nebo prezentaci prostor
čím se zabývá posturologie, jaké existují základní tělesné postoje
že byste měli respektovat šest zásad při perfektním držení těla
nakolik spolu souvisí kinezika a gestika
kdy vytvoří založené ruce bariéru mezi komunikujícími
jak funguje mimika – komunikace prostřednictvím výrazů obličeje
které zóny v obličeji prozradí překvapení, strach, znechucení, rozčilení, štěstí, smutek a další pocity
že haptika, komunikace dotekem, dokáže prozradit nečekané množství informací
jak správně podávat ruku
o komunikaci očním kontaktem, za jakých okolností je příjemná a za jakých naopak
co vše spadá pod vědu zvanou paralingvistika a co můžeme vyčíst z hlasového projevu mluvčího
jaký vzhled a úpravu má mít zevnějšek člověka, aby působil na druhé příjemně
řadu praktických rad a příkladů, jak „pracovat“ s hlavou, rameny, rukama, nohama atd.
jak se vhodně chovat při obchodním jednání, jak při výběrovém pohovoru, jak při komunikaci se šéfem i v dalších situacích
V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností.
Přiložené DVD obsahuje videoukázky různého chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Projde s vámi jednotlivé složky neverbální komunikace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat a rychle rozpoznat, jaké pocity váš protějšek právě prožívá.

Vložené: 2008, martin