Kniha

Dědictví a dědické právo

Ilona Schelleová, Karel Schelle, Klára Hejtmánková, Marek Fryšták


Computer Press, 2007, (240 stran černobílých, Přiložen CD-ROM)

399.00 CZK

Koupit

Dědictví a dědické právo

Anotace


V publikaci se dozvíte:

Za jakých podmínek můžete dědit
Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť
Jak zbavit dědice dědických práv
Dědické řízení a daň a jak na ně
Dědické právo, upravuje právní vztahy vznikající po smrti fyzické osoby při přechodu jejího majetku na právní nástupce. Smrtí sice zanikají ta práva a povinnosti, která byla neoddělitelně spjata s osobou zemřelého, avšak většina práv a povinností smrtí nezaniká a pouze přechází podle stanovených pravidel na určené subjekty. Dědické právo je tak úzce spojeno s právem vlastnickým, navazuje na ně a je předpokladem pro jeho zachování a další rozvoj.
Publikace Dědictví a dědické právo vás fundovaným a přehledným způsobem provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví na nejčastější dotazy a poskytne řadu cenných vzorů. Můžete se tak vyvarovat v těžkých chvílích svého života zbytečných chyb.

Vložené: 2008, martin