Kniha

FreeBSD

Michael Lucas


Computer Press, 2003, (642 stran černobílých, Přiložen CD-ROM)

490.00 CZK

Koupit

FreeBSD

Anotace


FreeBSD je vysoce stabilní, univerzální operační systém vycházející z Unixu, který lze používat pro širokou škálu počítačových aplikací a jenž v nejednom ohledu převyšuje známé komerční operační systémy. Jeho vznik sahá do konce sedmdesátých let a podobně jako Linux je vyvíjen a spravován nespočetným týmem nadšenců z celého světa. Jeho vynikající síťové funkce, výkonnost, bezpečnost a kompatibilita ho předurčují především do role internetového a intranetového serveru, ale úspěšně funguje i jako dedikovaný poštovní server, webový server, firewall, souborový server na síti Microsoft, záložní server, názvový server či server pro monitoring sítě.

FreeBSD vyniká rovněž snadnou instalací a existuje již pro něj (v tzv. systému portů a balíků) nepřeberný aplikační software. V neposlední řadě pro něj hovoří i fakt, že je „free“ – tedy zdarma a volně uživatelný i šiřitelný. Některé odhady udávají, že systémy BSD na světě používá něco mezi pěti a deseti procenty počítačů připojených k Internetu! FreeBSD díky tzv. locales také plně zvládá odlišností národního prostředí – včetně českého

Kniha, která je překladem „Absolute BSD: The Ultimate Guide to FreeBSD“ – zřejmě nejoblíbenějšího zahraničního průvodce tímto systémem – se věnuje jak základním tématům, což přijde vhod všem, kdo se se systémem FreeBSD setkávají poprvé, tak i problematice, která trápí stávající správce serverů: správa služeb prostřednictvím skriptů, firewally, odhalování příčin zaškrcování sítě, záložní řešení, bezproblémový upgrade… Ve většině ohledů je použitelná i pro ostatní, méně rozšířené větve systému BSD: OpenBSD a NetBSD. Podrobně vám vysvětlí a ukáže:

instalaci FreeBSD při různých konfiguracích a požadavcích
práci se soubory a disky, zálohování a zotavení, disková pole
vylaďování jádra pro konkrétní účely
práci se sítí a konfiguraci protokolu TCP/IP
zabezpečení systému
možnosti konfigurace pomocí souborů v adresáři /etc
softwarové vybavení pro FreeBSD, včetně vlastní tvorby
spolehlivý upgrade systému
síťové, poštovní, webové služby a jejich správu
vyhledávání počítačů pomocí služby DNS
monitorování výkonu systému a stavu sítě
havarijní stavy a pády systému
FreeBSD v kanceláři a na přenosných počítačích
emulaci: spouštění softwaru určeného pro jiné systémy
zdroje dalších informací o FreeBSD
nastavení českého prostředí

Součástí je CD s instalací FreeBSD verze 4.7 pro architektury Intel x86 a kompatibilní, obsahující servery i uživatelské aplikace. Doplňkový software najdete na www.freebsd.cz

Vložené: 2008, martin