Kniha

Učebnice současné španělštiny 2. díl + 3 audio CD

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková


Computer Press, 2007, (144 stran černobílých, 432 stran dvoubarevných, Přiložen 3 x CD-ROM)

599.00 CZK

Koupit

Učebnice současné španělštiny 2. díl + 3 audio CD

Anotace


Učebnice současné španělštiny – 2. díl navazuje na úspěšnou část stejnojmenné učebnice. Publikace je určena všem zájemcům o získání hlubších znalostí španělského jazyka, s její pomocí dosáhnete úrovně C1-C2 Evropského referenčního rámce. Učebnice je rovněž vhodná pro samouky, správnost provádění cvičení si mohou ověřit pomocí klíče.

Každá kapitola obsahuje:

* dva úvodní texty
* slovní zásobu a frazeologie
* gramatický výklad
* cvičení na upevnění znalostí gramatiky a rozvoj komunikačních schopností

V Doplňku ke knize naleznete:

* česko-španělský a španělsko-český slovník (oba obsahují slovní zásobu obsaženou v 1. a 2. dílu učebnice
* přehled časování sloves
* shrnutí rčení a přísloví
* řadové číslovky a přehled zkratek

Nahrávka namluvená šesticí rodilých mluvčích napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde řadu živých dialogů a poslechových cvičení.

Vložené: 2008, martin