Sváteční hudební tip: Adventní koncert souboru Victoria Ensemble Angelus Domini 22. prosince v kostele sv. Klimenta v Prazenovinka 02.12.2019, martin

Adventní koncert renomovaného vokálně-instrumentálního souboru Victoria Ensemble s názvem Angelus Domini je v předvánočním čase vítanou příležitostí ke zklidnění a naladění na sváteční notu. Dvanáct pěvců pod vedením sopranistky Viktorie Dugranpere vystoupí 22. prosince od 19.30 v kostele sv. Klimenta v centru Prahy v doprovodu známého varhaníka a pedagoga Pražské konzervatoře Lukáše Vendla. Zazní adventní skladby z mnoha zemí renesanční Evropy (Itálie, Nizozemí, Anglie, Španělsko, Čechy ad.).

„V programu Angelus Domini představujeme tvorbu nejvýznamnějších skladatelů kulminující vokální polyfonie napříč Evropou. Koncert je postaven na hymnech, antifonách a biblických textech zhudebněných v 16. století, které liturgicky spadají do doby adventní. Ač jde o známé autory (O. di Lasso, G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, T. Tallis, W. Byrd atd.), v Čechách je obecně interpretace renesanční hudby oproti té barokní mnohem méně rozšířená. Doufáme, že se stejně jako my necháte unést ušlechtilou meditativní krásou nekonečné spletitosti renesančního vícehlasu a odejdete s tou pravou adventní náladou,“ zve Viktorie Dugranpere na adventní koncert Angelus Domini.

Viktorie Dugranpere / Victoria Ensemble

Viktorie Dugranpere vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby na Pedf UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16. – 18. století. Sólový klasický zpěv studovala u renomovaných českých pedagogů (Daniela Šounová, Jiří Kotouč, Pavla Zumrová). Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby, barokního zpěvu, barokní gestiky a divadla v Čechách i zahraničí. V roce 2009 začala intenzivně působit na poli staré hudby v Čechách. Později založila profesionální vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble, v němž působí coby umělecká vedoucí a vystupuje jako sólistka i ansámblová pěvkyně.

Soubor Victoria Ensemble se věnuje tzv. historicky poučené interpretaci staré hudby. Od svého vzniku poutá pozornost originálními programy včetně novodobých premiér a častou nevšední dramaturgií představení. „V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle, obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z našich cílů je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům, zároveň však také na jejich přínosu moderní době," podotýká Viktorie Dugranpere. Victoria Ensemble spolupracuje se soubory historického tance a divadla, s výtvarníky, s dalšími hudebními soubory, s orchestry a dirigenty. V různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Pravidelně se prezentuje v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů.