spevák | Hudobník

Ján Karkoszka

Narodenie: 18.09.1981, Kežmarok, SlovenskoJán Karkoszka
Správce tohoto profilu
rajo101


Narodil sa 18.09.1981 v Kežmarku. Celý svoj život býva v najkrajšom meste Slovenska v Poprade.

Už ako malé dieťa sa aktívne venoval umeleckej činnosti. Od piateho do ôsmeho ročníka na základnej škole bol tanečníkom a sólistom folklórneho súboru Letnička v Poprade. Tanec, spev a hra na hudobné nástroje ho vždy priťahovali a tak vyskúšal aj viaceré tanečné kluby v štýle moderného tanca, mládežnícke spevácke zbory či hru na tradičných hudobných nástrojoch ako je napríklad fujara, ktorú môžeme počuť na CD Puzzle a Odkazujem vám.

V roku 1991 sa prvý krát stretol so Saleziánmi, ktorí najviac ovplyvnili jeho mladosť, vyzrievanie a vôbec celý doterajší život. V roku 1996 až 2002 sa venoval saleziánskemu oratóriu Úsmev v Poprade ako animátor (vedúci skupinky mladých).

Po maturite na SOU strojárskom v Poprade v roku 2000, začal študovať na Technickej Univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte, ktorú ukončil v odbore Technológia spracovania plastov štátnou skúškou v roku 2006. Aj tam sa snažil, popri množstve svojich povinností, angažovať v práci s mladými ľuďmi na internáte.

V súčasnosti pracuje ako procesný inžinier pre výrobu plastových dielcov v Kežmarku.

Po piatich rokoch vzťahu s Ankou (speváčkou kapely) sa 20.1.2007 oženil v rímo katolíckom kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade Veľkej.

Do dnešnej doby sa im narodili dve krásne detičky Klárinka a Tobiáš, za ktorých neustále ďakujú Pánovi.

V skupine zastáva vodcovskú pozíciu, hrá na akustickú gitaru, bongo a fujaru, spieva, a tiež skladá texty a hudbu k piesňam.

V hudbe vidí spôsob, ako sa prihovoriť ľudom a obohatiť ich svedectvom živej viery. Rád trávi čas venovaním sa skupine a jej členom, pretože si uvedomuje ich jedinečnosť a obety, ktoré pre skupinu prinášajú.

Vložené: 26.05.2014, rajo101